Contour PVA

 

Hạt nút mạch Contour PVA là các bông polyvinyl alcohol nhỏ và không đồng đều, được sử dụng để gây tắc vĩnh viễn một mạch máu. Contour PVA đã được chứng minh tính an toàn và hiệu quả lâm sàng trong nhiều thập kỷ.

Nhà sản xuất: Boston Scientific / Mỹ