Thiết bị y tế Việt Thắng

    Viet NamEnglish (United Kingdom)
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng

Sản phẩm chính
Đối tác
Thống kê

web statistics


Vòng van 2 lá các loại

Vòng van 2 lá các loại

 


Trong hơn hai thập kỷ, Medtronic đã dẫn đầu trong việc phát triển các sản phẩm vòng dẻo sử dụng để sửa lại van hai lá. Trải qua những năm nghiên cứu và mục tiêu phát triển sản phẩm của chúng tôi, Medtronic xin được bổ xung vào hệ thống vòng dẻo đã được cải tiến của chúng tôi sản phẩm được thiết kế độc nhất nẹp cứng bán phần.