Thiết bị y tế Việt Thắng

    Viet NamEnglish (United Kingdom)
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng

Sản phẩm chính
Đối tác


Thống kê

web statistics


Máy làm ấm- Bio cal 370

Máy làm ấm- Bio cal 370

 


An toàn, chính xác và linh hoạt cho máu tuần hoàn ngoài cơ thể đó chính là máy điều chỉnh nhiệt độ Bio-Cal 370.

Máy điều chỉnh nhiệt độ Bio-Cal 370 là một bộ phận kết nối dễ dàng cùng với hệ thống tuần hoàn máu ngoài cơ thể. Máy được sử dụng hiệu quả, và có thể kết nối với bất kỳ hệ thống nào yêu cầu điều chỉnh về nhiệt độ.

Máy được điều chỉnh một cách chính xác giữa việc cài đặt nước tuần hoàn và nhiệt độ cần điều chỉnh.

Trên bề mặt máy là hệ thống theo dõi và các phím sờ hiệu chỉnh. Có cả phần cài đặt báo động trên bề mặt máy.