Thiết bị y tế Việt Thắng

  Viet NamEnglish (United Kingdom)
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng

Sản phẩm chính
Đối tác


Thống kê

web statistics


Máy kích thích Micro Pace

Máy kích thích Micro Pace

 


 •              Được thiết kế bởi các nhà điện sinh học
 •              Vận hành nhanh, dễ dàng cho người sử dụng
 •              Đề cao sự phản hồi thông tin từ  sự vận hành tạo nhịp
 •              An toàn, đáng tin cậy và có thể cập nhật công nghệ kỹ thuật số
 •              Lên tới 7 kích thích ngoài
 •              Kết thành từng sợi nhỏ (S1=30 ms)
 •              AICD style automatic ATP protocol
 •              Kiểm soát tạo nhịp nhiều  mặt
 •              Catheter – Tip IECG sensing
 •              Năng lượng EF được bảo vệ
 •              Hệ thống vận hành không phải là Window đáng tin cậy
 •              Hai pin được trang bị để hỗ trợ hệ thống
 •              Dành cho bộ phận nghiên cứu và triển khai