Thiết bị y tế Việt Thắng

    Viet NamEnglish (United Kingdom)
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Thắng

Sản phẩm chính
Đối tác
Thống kê

web statistics


Vòng van 3 lá các loại

Vòng van 3 lá các loại

 


Duy trì chức năng tự nhiên của tâm thất, đem lại kết quả huyết động học tối ưu

Cho phép chuyển động hình khuyên trong quá trình tâm trương trong khi duy trì hỗ trợ hình khuyên trong quá trình tâm trương

Điều chỉnh tới sự thay đổi trong vùng lỗ van hai lá trong toàn bộ chu kỳ của bệnh nhân

Kết quả tốt hơn của van cứng trong số người bệnh nhất định